Beskrivning

sobril til salgs i Norge

sobril bivirkninger , sumformel C15H11ClN2O2, er et angstdempende og beroligende middel som tilhører gruppen benzodiazepiner. Den ble patentert i 1965 og lansert under Serax-merket. Merkenavn i Sverige for stoffet er Oxascand og Sobril.

Legemidlet har en beroligende effekt på sentralnervesystemet i hjernen og virker derfor beroligende og til dels også muskelavslappende. Det kan gjøre det lettere å sovne dersom innsovningsvanskene skyldes angst. Det kan også brukes som et beroligende middel før operasjon.oxascand uten resept. sobril bivirkninger

Oxazepam 10 mg brukes også til å lindre delirium tremens, predeliriøse tilstander og akutte abstinenssymptomer som angst, spenning og eksitasjon forbundet med alkoholmisbruk.

Oxascand 10mg.

Det er en risiko for å bli vant til det. Stoffet er klassifisert som legemiddel og er inkludert i liste P IV i psykotropekonvensjonen fra 1971 og i list.oxascand uten resept

 

Det er et middels virkende benzodiazepin med en langsom virkning, så det er vanligvis foreskrevet til personer som har problemer med å sove, i stedet for å sovne. Det er ofte foreskrevet for angstlidelser med tilhørende spenninger, irritabilitet og agitasjon. Det er også foreskrevet for narkotika- og alkoholavholdenhet, og for angst forbundet med depresjon. Leger kan bruke oxazepam utenfor godkjente indikasjoner for å behandle sosial fobi, posttraumatisk stresslidelse, søvnløshet, premenstruelt syndrom og andre tilstander. kjøp oxascand uten resept, sobril 10 mg.

 

Bivirkningene av oxazepam ligner på andre benzodiazepiner og kan omfatte svimmelhet, døsighet, hodepine, hukommelsessvikt, paradoksal spenning og anterograd amnesi, men påvirker ikke forbigående global amnesi. [Nødvendig henvisning] inkluderer mage- og muskelkramper, kramper, depresjon, manglende evne til å sovne eller sove, svette, skjelvinger eller oppkast. [kjøp oxascand uten resept]

 

I september 2020 krevde US Food and Drug Administration (FDA) at boksadvarselen ble oppdatert for alle benzodiazepinmedisiner for å konsekvent beskrive risikoen for misbruk, rusmisbruk, avhengighet, fysisk avhengighet og abstinensreaksjoner for alle legemidler i klassen [ kjøp oxascand uten resept]

 

I 2013 fant en laboratoriestudie som eksponerte europeisk abbor for oxazepam-konsentrasjoner tilsvarende de som finnes i europeiske elver (1,8 mikrogram − 1) at de viste økt aktivitet, redusert sosialitet og høyere fôringshastighet. [Kjøp oxascand uten resept] I 2016 observerte en oppfølgingsstudie eksponert laksesmolt for oxazepam i syv dager før den tillot dem å migrere en økt intensitet av migrasjonsatferd sammenlignet med kontroller. kjøp oxascand uten resept] En studie fra 2019 koblet denne raskere, dristigere oppførselen til eksponert smolt til økt dødelighet på grunn av en høyere sannsynlighet for å bli predatert. [kjøp oxascand uten resept]

 

På den annen side fant en 2018-studie fra samme forfatter, som holdt 480 europeisk abbor og 12 nordlige gjedder i 12 dammer i 70 dager, halvparten kontroll og halvparten tilsatt oksazepam, ingen signifikant forskjell i verken abborvekst eller dødelighet. Det antydet imidlertid at sistnevnte kunne forklares med det faktum at den utsatte abboren og gjedden hemmes like mye av oksazepam, snarere enn mangelen på en totaleffekt. Til slutt, en 2021-studie basert på disse resultatene ved å sammenligne to hele innsjøer fylt med abbor og gjedde – en kontroll mens den andre ble utsatt for oksazepam 11 dager etter eksperimentet, i konsentrasjoner mellom 11 og 24 L som er 200 ganger høyere enn de rapporterte konsentrasjonene i de europeiske elvene. Til tross for dette var det ingen målbare effekter på gjeddas adferd etter tilsetning av oxazepam, mens effektene på abborens adferd viste seg å være ubetydelige. Forfatterne konkluderte med at effektene som tidligere ble tilskrevet oxazepam i stedet sannsynligvis var forårsaket av en kombinasjon av fisk stresset av menneskelig håndtering og små akvarier, etterfulgt av eksponering for et nytt miljø. kjøp oxascand uten resept.sobril bivirkninger