beställa imovane 7.5mg online

Indikationer:

Imovane bordeanvändas av personer för vilka irriterad sömn ger problem attfungera under dagen. Den till fälliga hanteringen av sömn störningbeskrivs av sömnstörningar, upprepadenattväckningarellertidigamorgonväckningar.

Beskrivning

imovane till salu i Sverige

imovane fass till salu i Sverige, Imovane används för att hjälpa personer med sömnsvårigheter, även kallat sömnlöshet. imovane biverkningar
imovane farligt utan recept  imovane beroende utan recept ,imovane 7 5 mg utan recept , imovane 5 mg  utan recept i sverige
imovane maxdosDet kan hjälpa dig att somna och minska antalet gånger du vaknar under natten. Det används för korttidsbehandling (2-4 veckor) eller sömnlöshet. Det rekommenderas inte för användning i mer än 4 veckor åt gången.

Hur man tar:

Intag av Imovane beror på läkemedel situationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. Imovane-medicinmåstetas precis somgodkänd av enspecialistläkare. Imovanekanintetasimerän 7 till 10 kontinuerligadagar. Slutainte ta dettaläkemedelutanattrådgöra med din läkare,imovane fass.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använderImovane, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte.. Användningen av Imovaneefteratt ha druckitalkoholökarriskenför extrema symtom, till exempel andningssvårigheter och övningar utan att vara uppmärksam

Kontakta din läkare så snart som möjligt om någon av följande biverkningar uppstår:

  • aggressivitet.
  • beteendeförändringar (t.ex. spänning, hyperaktivitet, våldsamt beteende)
  • klumpighet eller ostadighet (vanligare för seniorer)
  • förvirring (vanligare för seniorer)
  • dagångest eller rastlöshet.

Hur ska jag använda denna medicin?

Den vanliga startdosen är 3,75 mg som tas strax före läggdags när det behövs för att hjälpa till med sömnsvårigheter. Den rekommenderade vuxendosen av zopiklon varierar från 3,75 mg till 7,5 mg. Den maximala dagliga dosen är 5 mg för seniorer, personer med nedsatt lever- eller njurfunktion och personer som tar vissa mediciner. Denna medicin kan vara vanebildande och bör tas exakt enligt ordination av din läkare. Du bör vanligtvis inte använda zopiklon mer än 7 till 10 dagar i rad.

Om du har tagit detta läkemedel regelbundet under en längre tid, sluta inte ta det plötsligt utan att prata med din läkare.

Många saker kan påverka dosen av ett läkemedel som en person behöver, såsom kroppsvikt, andra medicinska tillstånd och andra mediciner. Om din läkare har rekommenderat en annan dos än de som anges här, ändra inte hur du tar medicinen utan att rådfråga din läkare.