KÖP I SVERIGE prometazin actavis 25 mg

Prometazin Actavis 25 mg filmdragerad tablett

Här visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se under dokument.

Beskrivning

prometazin actavis till salu

prometazin actavis är ett första generationens antihistamin och antiemetikum som används för att behandla allergier, sömnlöshet och illamående. Köp prometazin actavis receptfritt vid diskret leverans i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom, om du lider av sömnlöshet måste du beställa prometazin actavis 25 mg så att det kan hjälpa dig att lindra inom 2 dagar.
Det kan också hjälpa till med vissa symtom i samband med förkylning och kan också användas för att lugna personer som är upprörda eller oroliga. Promethazine är tillgängligt via munnen i siraps- eller tablettdoseringsformer, som rektalsuppositorium eller genom injektion i en muskel. sömntabletter receptfritt

Vanliga biverkningar av prometazin inkluderar förvirring och sömnighet; konsumtion av alkohol eller andra lugnande medel kan förvärra dessa symtom. Det är oklart om användning av prometazin under graviditet eller amning är säker för barnet. Användning av prometazin rekommenderas inte till personer som är yngre än två år på grund av potentiellt negativa effekter på andningen. Användning av prometazin genom injektion i en ven rekommenderas inte på grund av potentiell hudskada. Promethazine är i fenotiazinfamiljen av läkemedel.

prometazin sömntabletter i Sverige till salu , prometazin actavis 25 mg till salu receptfria sömntabletter. är en kombination av fenotiazin-antihistamin och hostnarkotika. Antihistaminet verkar genom att blockera histamins verkan för att minska symptomen på en allergisk reaktion, såsom rinnande näsa och sinusdränering. Hostdämpning verkar i hjärnan för att minska hostreflexen.

Använd inte prometazin/kodsirap om:

du är allergisk mot någon ingrediens i prometazin/kodeinsirap, något annat kodeinrelaterat läkemedel (t.ex. oxikodon) eller fentiaziner (t.ex. klorpromazin)
du har svår dåsighet
du har vissa lung- eller andningsproblem (t.ex. astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL], sömnapné) eller om du har feber och en produktiv hosta
du har diarré orsakad av matförgiftning eller antibiotikaanvändning
du tar natriumoxybat (GHB)
patienten är ett barn och har just tagit bort tonsiller eller adenoider
Kontakta din läkare eller vårdgivare omedelbart om något av detta gäller dig.