KÖP imovane 7.5 mg i sverige

Köp Imovane 7,5 mg i Sverige

100 st pris 1850 kr
200 st pris 2500kr
300 st pris 3690kr

För att beställa denna produkt, skicka ett mail till

energapotek@gmail.com

Beskrivning

imovane fass Köp i sverige

imovane fass , som säljs under varumärket Imovane, är ett icke-bensodiazepin som används för att behandla sömnstörningar. Zopiklon skiljer sig molekylärt från bensodiazepinläkemedel och klassificeras som cyklopyrrolon. Zopiklon ökar dock den normala överföringen av signalsubstansen gamma-aminosmörsyra (GABA) i centrala nervsystemet, via modulering av bensodiazepinreceptorer på samma sätt som bensodiazepinläkemedel gör.

 

Zopiklon är ett lugnande medel. Det verkar genom att orsaka en depression eller lugn i det centrala nervsystemet. Efter långvarig användning kan kroppen vänja sig vid effekterna av zopiklon. När dosen sedan minskas eller läkemedlet plötsligt stoppas kan abstinenssymtom uppstå. Dessa kan inkludera en rad symtom som liknar bensodiazepinabstinens. Även om abstinenssymtom från terapeutiska doser av zopiklon och dess isomerer (dvs. esopiklon) vanligtvis inte visar anfall och därför inte anses vara livshotande, kan patienter uppleva så mycket ångest eller ångest att de söker akut läkarvård.

vad gör Imovane 7,5 mg

Imovane innehåller den aktiva substansen zopiklon. Zopiklon, ett cyklopyrrolonderivat, är ett kortverkande hypnotikum. Zopiclon tillhör en ny kemisk klass som inte är strukturellt relaterad till befintliga hypnotika. Den farmakologiska profilen för zopiklon liknar den för bensodiazepiner.

 

I sömnlaboratoriestudier på 1 till 21 dagar på människor minskade zopiklon sömnfördröjningen, ökade sömntiden och minskade antalet nattliga uppvaknanden. Zopiclon fördröjde uppkomsten av REM-sömn men minskade inte konsekvent den totala varaktigheten av REM-perioder. Sömntiden i steg 1 förkortades och sömntiden i steg 2 ökade. I de flesta studier tenderade steg 3 och 4 att öka sömnen, men ingen förändring och faktiska minskningar observerades också. Effekten av zopiklon på sömn 3 och 4 skiljer sig från bensodiazepinerna som hämmar långsam sömn. Den kliniska betydelsen av detta fynd är okänd.

 

Varje tablett innehåller 7,5 mg zopiklon som aktiv ingrediens. Den innehåller också de inaktiva ingredienserna kalciumvätefosfatdihydrat, vetestärkelse (gluten), natriumstärkelseglykolat, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, makrogol 6000.

Hur du tar Imovane | Hur mycket ska man ta

Imovane ska endast tas när du kan sova en hel natt (7 till 8 timmar) innan du behöver vara aktiv igen.

 

Standarddosen av Imovane för vuxna är en tablett strax före sänggåendet.

 

Imovane ska tas i en engångsdos och inte administreras igen över natten. Köp imovane utan recept

 

Om du är över 65 år är dosen en halv tablett som tas strax före sänggåendet. Köp imovane utan recept

 

Om du har lever- eller njurproblem är den vanliga rekommenderade dosen en halv tablett som tas strax före sänggåendet. Din läkare kan ha ordinerat en annan dos. Fråga din läkare om du är osäker på rätt dos för dig. De kommer att berätta exakt hur mycket du ska ta.köp imovane utan recept

Följ instruktionerna de ger dig. Om du tar fel dos kanske Imovane inte fungerar lika bra. köpa imovane utan recept

Imovane ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.