Köp i sverige Clenbuterol 20mcg

Indikationer:

Clenbuterol kan användas som ett viktminskningshjälpmedel eftersom det kan öka en persons ämnesomsättning. Förutom att minska kroppsfett och vikt, gör det också användaren att behålla både muskelmassa och kroppsstyrka på samma gång.

Beskrivning

clenbuterol viktminskning

clenbuterol viktminskning ,Clenbuterols första användning var som ett astmaläkemedel. Men kroppsbyggare, prestationsidrottare och de som vill gå ner i vikt använder nu drogen.

Clenbuterol kan användas som ett viktminskningshjälpmedel eftersom det kan öka en persons ämnesomsättning. Förutom att minska kroppsfett och vikt, tillåter det också användaren att behålla både muskelmassa och kroppsstyrka på samma gång.

Clenbuterol blev känt som en kändisdiethemlighet på grund av dess uppenbara användning av kändisar och kända idrottare.

En studie som granskade data från två regionala giftcentra i USA fann att det i 11 av de 13 rapporterade fallen på personer som tog clenbuterol hade använts för viktminskningsskäl eller som en del av en kroppsbyggande regim.

World Anti-Doping Agency har förbjudit användningen av clenbuterol hela tiden, både i och utanför tävlingar.

Clenbuterol dosering

Idrottare och kroppsbyggare som tar clenbuterol kommer ofta att arbeta på en programcykel som inkluderar på och av perioder.

Ett sådant program kan betyda 2 dagar att ta clenbuterol och 2 dagar utan att ta någon, eller kanske en vecka med drogen följt av en vecka utan någon.

Doseringen kan variera beroende på faktorer som inkluderar kön och tolerans, och den kan tas oralt eller injiceras.

Båda metoderna har risker. Injektioner kan orsaka ärrbildning eller luftbubblor i blodet, medan tabletter kan påverka levern.

När den används i Europa och Latinamerika för att öppna upp luftvägarna i fall av astma är den rekommenderade dosen 0,02–0,04 milligram (mg) per dag.

Hur man tar

Idrottare och kroppsbyggare som tar clenbuterol kommer ofta att arbeta på en programcykel som inkluderar av och på perioder.Ett sådant program kan betyda 2 dagar att ta clenbuterol och 2 dagar utan att ta någon, eller kanske en vecka som tar läkemedlet följt av en vecka utan någon.Doseringen kan variera beroende på faktorer som inkluderar kön och tolerans, och den kan tas oralt eller injiceras.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder Clenbuterol, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte.  Clenbuterol kan innehållas ådana komponenter somkanorsakao gynnsamtöverkänslig asvarellerolika problem.Fenterminmedicineringkangöra dig distraherad. Användning av alkoholellerogräskangöra dig merdistraheradeller lat. Om du har diabetes, kontrollera din glukos ofta som samordnad och ger resultaten med din specialist.